Vítejte na  www.pi-water.eu
společnosti SAFFRON spol.s r.o., oficiálního zástupce společnosti I.B.E.Co.Ltd. pro Českou republiku, a jsou věnovány Pí-vodě a Pi-technologiím BIO CONTROL SYSTEM®.


Nabízíme vám možnost aktivně se podílet na péči o sebe sama, své zdraví, blízké, prostředí a přírodu.

Pokud budou moci Vaše myšlenky nebo pocity vycházející z vlastní zkušenosti obohatit ostatní, rádi je přijmeme a předáme, stejně jako budeme rádi, pokud obohatíme i Vás.

Přejeme radostné vnímání všech skutečností a krásné prožitky nejen na našich společných cestách stejně tak, jako očekáváme vaše rady, připomínky popřípadě kritiku.

 

V tomto překotném čase vývoje, změn a globalizace ctíme slova dávných Mistrů:

 

„Od samého počátku svých studií jsem si učinil zásadu, že kdykoli uslyším v kterékoli věci mínění správnější, pokorně a radostně ustoupím od mínění dřívějšího, věda, že to co víme je malým zlomkem toho, co nevíme.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M. J. HUS

nekonečné možnosti projevu vody

.

 

CO JE TO PÍ-WATER (PÍ-VODA)

Je to pitná voda upravená harmonizací a aktivací. Tyto technologie patří do skupiny PI-WATER ® SYSTEM JAPONSKÉ FIRMY  I.B.E. Co. Ltd JAPAN, tuto firmu oficiálně a výhradně zastupujeme v ČR spolu se zastoupením firmy Hemotrade Kft. Hungary pro Evropu. Pí-voda je pitná voda upravená průchodem zařízením LIFEENERGY, vhodná pro plný pitný režim člověka i zvířat. Předřazeny jsou mechanické mikrofiltry a chemický filtr. Biologická stabilita vody je zajištěna.

Je to pitná voda upravená harmonizací a aktivací. Tyto technologie patří do skupiny PI-WATER ® SYSTEM JAPONSKÉ FIRMY  I.B.E. Co. Ltd JAPAN, tuto firmu oficiálně a výhradně zastupujeme v ČR spolu se zastoupením firmy Hemotrade Kft. Hungary pro Evropu. Pí-voda je pitná voda upravená průchodem zařízením LIFEENERGY, vhodná pro plný pitný režim člověka i zvířat. Předřazeny jsou mechanické mikrofiltry a chemický filtr. Biologická stabilita vody je zajištěna.

PRINCIP

Podstata úpravy spočívá ve změně vlastní frekvence vody. Voda se na jednotlivých úrovních základních stavebních částic hmoty harmonizuje. Pravotočivá a levotočivá složka se vyrovnají. Dochází tak ke změně množství informací vodou přenesených. Čím čistší voda, tím více vnesených informací je odstraněno. V přirozeném prostředí dovede vyprodukovat tutéž vodu matka (rostlinná, zvířecí, lidská) jen pro svůj plod. Zatěžováním přirozené struktury vody informacemi dojde k postupnému zpomalení informačního toku v organismu či rostlinách, a tyto při jisté úrovni zatížení zanikají ve fyzické podobě. Úpravou přibližujeme vodu ke stavu a kvalitě při jejím vzniku. Úprava je fyzikální podstaty a probíhá na všech úrovních hmoty (shluky cklasterů, clustry, molekuly, atomy, částice atomů atd.) včetně jejich všech funkcí.

Pí-voda je schopna působit jak povrchově, tak až na úrovni mezibuněčných a buněčných tekutin v organismech. Nahrazuje zatíženou vodu a vytlačuje ji z daného prostředí. Taktéž stabilizuje dané prostředí a umožňuje zvýšit energetický přenos nejen přes lidský organismus.

 

voda-pi

Tato fotogalerie je prázdná.

Mezinárodní ochranná známka pro výrobky zpracované pí-technologií

BIO CONTROL SYSTEM 

MOTTO:

"Studánka v lese nikdy nelže
v té hrstce vody pravda spí
a lživé slovo na dno klesne
a na věky se utopí"

( Jan Skácel " Chyba broskví ", Naděje s bukovými křídly)

 

Symbol pro technologii úpravy pitné vody

Voda, spojení kyslíku a vodíku, je základní substancí všeho života. Je nejlepším lékem na této Zemi a skrývá mnohá tajemství, která teprve začínáme znovu objevovat.    

Benjamin Seller

Kirlianova fotografieenergie běžné vody ve zkomavce a vyzařování energie pí-vody ve zkumavce
vyzařování pí-energie z IMS keramické kuličky 5 mm z přístoje Lifeenergy

 

Kontakt

pi-water.eu Pavelčákova 21
Olomouc
77200
+420585234657 voda-pi@seznam.cz